loader

Domki Karolina w Łebie

Łeba — w tej nadmorskiej miejscowości można znaleźć odpoczynek szukany przez tych, którzy po pracy chcą złapać oddech. Proponujemy nasze domki — spokojne miejsce w centrum Łeby. Mamy do wyboru domki drewniane i murowane (w zależności od liczby gości). Od jednej z najpiękniejszych plaż w Polsce dzieli nas ok. 800 - 1000 metrów. Z drugiej strony, zaledwie kilka minut od ośrodka znajdują się restauracje i sklepy. Do samej przystani miejscowych kutrów rybackich  oraz statków wycieczkowych jest zaledwie 150 m, więc świeżą rybę można zjeść w każdej chwili.

Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów nadmorskiego wypoczynku.

 

Domki Karolina
Domki Karolina
Domki Karolina

Regulamin

REGULAMIN W OŚRODKU DOMKI LETNISKOWE KAROLINA

§ 1

 1. Gość ośrodka wypoczynkowego DOMKI LETNISKOWE KAROLINA zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem oraz wpłacenia całości kwoty za pobyt. W przypadku odmowy recepcjonista może odmówić wydania klucza do domku.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 3. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu domku.
 4. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości.
 5. Przedłużenie pobytu w domku poza godzinę 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§ 2

 1. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia, czy wyposażenie domku jest wolne od wad i uszkodzeń i zgłoszenia pracownikowi recepcji do 1 godz. po zakwaterowaniu. Za wszelkie braki w wyposażeniu, niezgłoszone pracownikowi recepcji Goście zostaną obciążeni finansowo, zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji.
 2. W dniu wyjazdu Goście zobowiązani są zgłosić się do pracownika recepcji po odbiór domku. Przed odbiorem domku Goście proszeni są o pozmywanie naczyń, wyrzucenie śmieci oraz zdjęcie pościeli.
 3. W przypadku zgubienia przez gościa klucza do domku Gość zostanie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.

§ 3

 1. Gość ośrodka nie może przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach 7:00 – 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w domku Gościa obiektu po godz. 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa obiektu, wg cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 3. Opłata za dodatkową niezgłoszoną osobę w domku – 100 zł za dobę

§ 4

 1. Ośrodek użycza miejsca do parkowania, za które nie pobiera opłat.
 2. Gość może zaparkować swój samochód we wskazanym przez pracownika recepcji miejscu.
 3. Dla jednego domku przysługuje jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.

§ 5

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub straty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną przechowanie do depozytu recepcji.

§ 6

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

§ 7

 1. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających Go gości.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania płatności za dotychczasowe świadczenia oraz zapłaty za ewentualne poczynione szkody, oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w imieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój Ośrodka.

§ 8

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek i innych urządzeń elektrycznych mogących wywołać pożar. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte oraz wyłączyć światło, TV i inne sprzęty.

§ 9

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na Jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 10

 1. Właściciele psów zobowiązani są wyprowadzać psy poza teren ośrodka.
 2. Właściciele psów zobowiązani są sprzątać po swoich zwierzętach.
 3. Właściciele psów mają obowiązek pilnowania swoich zwierząt i niepuszczania ich luzem na terenie ośrodka. Psy prowadzane są na smyczach, a rasy groźne dodatkowo w kagańcach.
 4. Opłata za pobyt zwierząt pobierana jest w całości w dniu przyjazdu w kwocie 20,- zł. doba

§ 11

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry”. W momencie odmowy, Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do domku.
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji od młodzieży w wysokości po 100,- od osoby — kaucja będzie zwrotna w dniu wyjazdu po zdania domku — gdy nie będzie w domku zniszczeń.
 3. W przypadku skrócenia pobytu Ośrodek nie zwraca pieniędzy.
 4. ANULOWANIE REZERWACJI:
  Warunki anulowania rezerwacji:
  W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Domki Letniskowe Karolina zwracają:
  a) 100% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
  b) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej do 30 dni przed planowanym przyjazdem.
  c) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem pobytu.
  2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu.
  4. W przypadku skrócenia pobytu, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny niezrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
  5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.


Domki Letniskowe KAROLINA
ul. Grunwaldzka 3
84-360 Łeba
tel. 501 145 910

Przejdź do góry strony